Symbole państwowe w naszym kraju są regulowane ustawą  z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Określa ona, iż flagę państwową stanowi prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej i proporcji 5:8, umieszczony na maszcie. Bardzo ważny przy tym jest fakt, iż zgodnie z art. 6 ust. 2 niniejszej ustawy za flagę państwową uznaje się także wariant z umieszczonym na niej godłem. 

Symbolika flagi narodowej, wyjaśniamy

W celu pełnego wyjaśnienia znaczenia barw narodowych należy sięgnąć do jednej z dziedzin historii zwanej heraldyką. Zasadniczo zajmuje się ona badaniem herbów – ich znaczenia i symboliki. Niemniej jednak nauka ta jest również pomocna w rozwikłaniu zagadki znaczenia barw flagi narodowej. Kolor biały symbolizuje więc srebro, jednak poza tym znaczeniem może również odpowiadać wodzie. Na płaszczyźnie duchowej z kolei oznacza czystość i niepokalanie. Jakie więc ma znaczenie kolor czerwony? W heraldyce przyjmuje się, iż symbolizuje on ogień i krew, a w wymiarze duchowym – odwagę i waleczność. 

Krótko… o historii

Pierwsza narodowa flaga Polski miała barwę karmazynu, który symbolizował dostojeństwo i bogactwo. Niemniej jednak była ona dostępna tylko i wyłącznie dla szlachty, gdyż barwnik służący do osiągnięcia wymaganego koloru był bardzo drogi, gdyż pochodził z koszenili. W okresie Rzeczpospolitej Obojga Narodów sztandar składał się z 3 pasów – dwóch czerwonych na górze i dole przedzielonych białym, który stanowił tło dla godła państwowego. Warto jednak zaznaczyć, iż po raz pierwszy flaga przypominająca tę dzisiejszą pojawiła się w 3 maja 1792 roku. Barwy narodowe po raz pierwszy zostały zapisane w ustawie w dniu 7 lutego 1831 roku na wniosek posła Walentego Zwierkowskiego, wiceprezesa Towarzystwa Patriotycznego.

Z godłem, czy bez? 

Dwa rodzaje flag uznawane są od 1955 roku, niemniej jednak flagę z godłem ustanowiono po raz pierwszy 1 sierpnia 1919 roku. Początkowo jej przeznaczeniem były polskiej przedstawicielstwa dyplomatyczne, konsulaty oraz statki handlowe. W latach 1928-1938 stanowił ona banderę handlową. Chodziło o to, aby uniknąć konfliktu oznaczeń – gdyż „czysta” biało-czerwona flaga do dzisiaj oznacza na morzu komunikat „Mam pilota na statku”. Aktualnie flagą z godłem mogą się posługiwać oficjalne przedstawicielstwa państwowe, cywilne lotniska, lądowiska i samoloty, kapitanaty portów oraz statki morskie.