Koszty transportu oblicza się biorąc pod uwagę kilka czynników. Przede wszystkim transport drogowy dzielimy na kategorie: LTL – mniejsze obciążenie dla ciężarówki, FTL – pełne obciążenie i częściowe obciążenie. Przy transporcie LTL mowa jest najczęściej tylko o kilku paletach, które są doładowywane do samochodu wraz z innymi paletami. Wtedy koszt transportu jest większy ze względu na koszty manipulacyjne, czyli rozładowywanie i ładowanie w magazynach. Przy obciążeniu częściowym odchodzą płatności za załadowywanie na magazyn, ponieważ palety są dostarczane przez duże samochody eksportowe. Jest to również znacznie tańszy transport dla palet o nieregularnych kształtach. Przy transporcie FTL koszty są wyższe ze względu na potrzebę wykupienia całej ciężarówki, za to nie potrzeba tu również opłat manipulacyjnych, związanych z pakowanie na magazyny pośrednie.

Cena a pojemność ładunkowa oraz inne czynniki

Jeśli chodzi o cenę ładunku, to należy brać pod uwagę pojemność ciężarówki. Im większa ciężarówka, tym większy będzie koszt. Tańszy transport będzie również w przypadku przewozu na eropaletach – są one znacznie łatwiejsze w rozładunku, a przy okazji mogą mieścić nawet towary o dużych gabarytach i wysokiej wadze. Koszt wypożyczenia jednej europalety zaczyna się od 200 zł wzwyż. Koszt transportu niewielkiego ładunku o standardowych wymiarach będzie mieścił się w około 200 do 500 zł uwzględniając jedną strefę transportową. Standardowy ładunek mieści się na europalecie o wymiarach 1200x800x144 mm. Przy ładunku o większych wymiarach firmy transportowe doliczają opłatę za tzw. spergut i wynosi ona od 100 do nawet 200 zł. Dodać należy również fakt, iż każdy kraj podzielony jest na strefy transportowe, które również mają swój cennik, jeśli chodzi o transport liniowy.

Przykładowe ceny za transport międzynarodowy:

-Wielka Brytania około 645 zł 0,37 gr za kilometr

-Holandia około 430 zł 0,55 zł za kilometr

-Niemcy około 455 zł 0,42 zł za kilometr

-Włochy około 731 zł 0,51 zł za kilometr