Koncentrator tlenu – nie zrefunduje go Narodowy Fundusz Zdrowia! 

Koncentrator tlenu jest urządzeniem niezbędnym dla osób borykających się z chorobami i zaburzeniami układu oddechowego. Zapotrzebowanie na to urządzenie poświadczane jest formalnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Mimo uzyskania takiego orzeczenia nie jest możliwa jego refundacja lub zakup przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który refunduje niemalże wyłącznie sprzęt rehabilitacyjny, do którego koncentrator nie jest zaliczany. W związku z tym NFZ nie jest adresatem wniosku o koncentrator. 

Złóż wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

Ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje sprzętu takiego jak koncentrator tlenu, wskazane jest ubieganie się o jego zakup lub refundację w najbliższym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w aktualnym miejscu zameldowania osoby z niepełnosprawnością. Niestety instytucja ta również nie ma obowiązku pozytywnego rozpatrzenia wniosku. W tej sytuacji dobrym wyjściem, aby zdobyć koncentrator tlenu jest założenie konta w ramach organizacji pożytku publicznego i zgromadzenie środków w ramach funduszu 1%. Koncentratory tlenu sprowadzają również organizacje pozarządowe i hospicja, zwłaszcza te wspierane przez różnorodne fundacje. Istnieje również możliwość wypożyczenia koncentratora z klinik lub hospicjów na tak zwany rewers. Mimo posiadania aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności trzeba wykazać się dużą, niezależną i pozainstytucjonalną proaktywnością, by skutecznie zdobyć dla siebie lub członka rodziny koncentrator. Niestety ani Narodowy Fundusz Zdrowia ani nawet Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie są gwarancją sukcesu. Co więcej NFZ nie dysponuje stosownymi narzędziami prawnymi do sprowadzenia koncentratora tlenu (nie jest to narzędzie ani sprzęt rehabilitacyjny), zaś Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może, jednak nie musi pozytywnie rozpatrzeć indywidualny wniosek o przyznanie koncentratora. Zależy to od aktualnych, dysponowanych przez tę instytucję środków finansowych.