Nadciśnienie tętnicze jest poważnym problemem zdrowotnym, dotykającym coraz więcej osób na całym świecie. Z tego powodu branża medyczna oferuje szerokie spektrum modeli aparatów do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi. Widząc ogromną różnorodność, należy w sposób umiejętny wybrać typ najodpowiedniejszy dla konkretnego pacjenta. Najogólniej możemy podzielić te urządzenia na trzy duże grupy: sfigmomanometry rtęciowe lub takie ze wskazówkami zegarowymi, a także elektroniczne. Więcej na ten temat tutaj: https://mamcisnienie.pl/.

Aparaty rtęciowe

W minionych czasach były najpopularniejszymi modelami, stosowanymi na szeroką skalę w gabinetach lekarzy różnych specjalizacji. Po orzeczeniu Unii Europejskiej ich produkcja została przerwana w 2007 roku (w Polsce dwa lata później) z uwagi na toksyczność rtęci. Wykorzystuje się jednakże je nadal, gdy ich sprawność na to pozwala i należą do modeli wyprodukowanych przed ogłoszeniem dyrektywy. Przez wiele autorytetów są uważane za najdokładniejsze i niezawodne. Minusem pracy z nimi jest mała mobilność i konieczność posiadania wystarczających umiejętności osłuchiwania metodą Korotkowa (modyfikacja starej metody Riva-Rocciego).

Aparaty ze wskaźnikami zegarowymi

Technika dokonywania pomiaru jest identyczna, jak w poprzedniej grupie. Te sfigmomanometry są bezpieczne dla pacjentów i środowiska naturalnego. Jest to polecany sprzęt dla ludzi wyszkolonych, którzy będą w sposób odpowiedni konserwowali urządzenie i kalibrowali je w zalecanych odstępach czasu. 

Aparaty elektroniczne

Zdecydowanie należą do najwygodniejszej formy domowego pomiaru ciśnienia. Możemy je podzielić ze względu na dwie cechy. Pierwszą jest stopień automatyzmu (półautomatyczne – pompowane ręcznie i automatyczne) oraz lokalizację mankietu podczas badania (naramienne i nadgarstkowe). Towarzystwa naukowe systematycznie zwiększają liczbę zaakceptowanych modeli jako właściwy sprzęt do kontroli leczenia nadciśnienia tętniczego. Obecnie uważa się, że liczba modeli nadgarstkowych, które uległy walidacji jest mniejsza niż typów naramiennych. Świadczy to o obecnie minimalnie gorszej jakości przedstawianych wyników w przypadku tego rodzaju sfigmomanometrów. 

Podsumowując, należy dodać, iż aparat do mierzenia ciśnienia powinien być przemyślanym wyborem. Zakupu warto dokonać w sprawdzonych sklepach medycznych lub aptekach.