5 lat temu Bank Centralny Szwajcarii podjął decyzję o uwolnieniu waluty franka szwajcarskiego, co spowodowało wzrost wysokości rat kredytu, które w ogólnym ujęciu często stały się wyższe niż wartość zakupionej nieruchomości. Wzrosło także całkowite zadłużenie kredytobiorców, a w konsekwencji część osób znalazła się w poważnych problemach finansowych i zaczęła domagać się rewizji umów kredytowych z bankami. Z jakimi pozostałymi problemami walczą osoby z kredytem we frankach?

Wyrok TS UE  ws. Państwa Dziubak (C-260/18)

W 2019 roku nastąpił przełom. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał orzeczenie dotyczące umów zawierających klauzule niedozwolone, z którego wynika, że bank nie może żądać wynagrodzenia i odsetek za korzystanie z kapitału w sytuacji, gdy sąd unieważni umowę o kredyt hipoteczny wyrażony w walucie obcej (w tym przypadku sprawa dotyczyła franka szwajcarskiego). 

Zaprzestanie spłaty rat

Kolejne problemy ze spłatą rat kredytu spowodowało spowolnienie gospodarcze oraz ograniczenia związane z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa covid-19. Wiele gospodarstw zmierzyło się z problemami obniżonych pensji, przestoju w pracy, a nawet utratą stanowiska. W przypadku wzrostu raty kredytu, braku oszczędności i niewielkich perspektyw na znalezienie nowego zatrudnienia, często zdarza się, że kredytobiorca nie jest w stanie wywiązać się ze spłat określonych w harmonogramie kredytu. W takim wypadku bank rozpoczyna procedurę windykacji. Jeżeli ta stanie się nieskuteczna, może również wypowiedzieć umowę kredytową. 

Wahania kursu franka

W 2020 r. frank zdrożał o ok. 5%, osiągając w okresie marzec-maj kurs ~ 4,3 w stosunku do polskiej waluty. Wzrosło także oprocentowanie pożyczek na rynku międzybankowym, co ma bezpośredni wpływ na wyższe raty kredytu. 

Umowa kredytowa

Nie każdy frankowicz, podpisując umowę, zapoznał się z ryzykiem, jakie wiąże się z wahaniem kursu waluty. Część klientów banków nie stosuje też możliwości ugody lub porozumienia z bankiem. Każda sprawa jest inna i będą w niej stosowane różne reguły postępowania. Dlatego tak ważną funkcję spełniają prawnicy i eksperci, którzy dokonają właściwej oceny i wspomagają klientów, gdy tym opłaca się odfrankowienie lub unieważnienie umowy o kredyt chf.