Transport krajowy polega na przemieszczaniu towarów lub osób przy użyciu środka transportu na w granicach kraju.

Transport za odpowiednim zezwoleniem

Aby wykonywać usługi transportowe, należy uzyskać odpowiednią licencję, pozwalającą na prowadzenie takiej firmy. Pozwolenie jest wydawane przez starostwo powiatowe, stosowne do miejsca zamieszkania w przypadku osoby fizycznej lub siedziby (dot. spółki).

Podatek od usług transportu

Usługi transportowe są odpowiednio opodatkowane, a sam obowiązek powstaje wraz z dniem otrzymania zaliczki za transport, lub z dniem dostarczenia danego towaru do miejsca rozładunku. Sam moment dostarczenia towaru określony jest umową i może być równoznaczny z dostarczeniem do odpowiedniego miejsca, wyznaczonego przez klienta, rozładowaniem towaru w uzgodnionym miejscu lub odbiorem towaru przez inne osoby/firmy.

Standardowa stawka VAT za usługi transportu krajowego to 23%. W przypadku gdy usługa transportu krajowego stanowi część transportu międzynarodowego, można zastosować stawkę 0%. Przewożąc np. towary do Rosji – usługa transportu do granicy polsko-rosyjskiej będzie opodatkowana stawką 0%. Należy mieć odpowiednie dokumenty potwierdzające, ten fakt: list przewozowy lub inny dokument od spedytora adekwatny do transportu międzynarodowego, inny dokument, potwierdzający, ze aby dostarczyć towar należy przekroczyć granicę oraz faktura, gdzie wystawiającym jest przewoźnik. Gdy usługa transportu jest świadczona dla podatnika z innego kraju niż Polska, wtedy transport nie podlega żadnej stawce Vat.

Kontrole w transporcie

Firmy transportowe są stale kontrolowane przez Inspekcję Transportu Drogowego. Oprócz kontroli na drodze, inspektorzy mogą również zapukać do drzwi siedziby firmy. Przed kontrolą należy przygotować odpowiednie papiery: dokumenty potwierdzające weryfikację czasu pracy kierowców, odpowiednie badania i szkolenia kierowcach, badania techniczne pojazdów oraz ubezpieczenia. Zakres kontroli w firmie zwykle jest bardzo duży, więc aby nic nie zaskoczyło przedsiębiorcy najlepiej jest skrupulatnie i systematycznie prowadzić wszelką dokumentację.