Każdy projekt domu, biorąc pod uwagę różne biura projektowe zajmujące się ich wykonywaniem, zawiera nieco inne rzeczy. Jednak są części, które są podstawową bazą, muszą pozostać one niezmienne. Projekty domów natomiast różnią się dodatkami, które niektóre biura architektoniczne dołączają dla swoich klientów.

Podstawowy projekt domu składa się z dwóch części a mianowicie z projektu zagospodarowania terenu oraz z projektu architektoniczno-budowlanego. Najważniejszą częścią jest oczywiście projekt architektoniczno-budowlany, w którym możemy znaleźć takie informacje jak: powierzchnia poszczególnych pomieszczeń w domu, powierzchnia całego budynku oraz kubatura pozbawiona ogrzewania i ogrzewana. W tej części projektu muszą pojawić się także rysunki dotyczące rzutów wszystkich poziomów budynku, instalacji wewnętrznych czy też charakterystyki samej elewacji. Poza tym muszą się tam także znaleźć przekroje miejsc bardzo charakterystycznych, którymi są chociażby schody. W opisowej części projektu architektoniczno-budowlanego, wyszczególnione powinny zostać kwestie dotyczące materiałów do budowy domu, konstrukcji domu, posadowienia budynku, kategorii geotechnicznych. Musi być także wzięty pod uwagę układ instalacji i ich rozmieszczenie oraz charakterystyka budynku – energetyczna.

Projekt zagospodarowania terenu musi natomiast obejmować wszystko to, co znajduje się wokół domu. Dlatego zawiera dane dotyczące powierzchni całkowitej działki, rozmiaru i usytuowania budynku, rozmieszczenia elementów infrastruktury czy też obecności elementów rozgraniczających. Poza tym projekt ten informuje o tym w jakiej odległości znajdują się poszczególne obiekty od granic działki oraz jakie jest ich rozmieszczenie względem tej granicy. W tej części planu zawierane są także różnego rodzaju adnotacje dotyczące ingerencji w środowisko. Mowa zatem tutaj chociażby o wycince drzew.

Każdy projekt oczywiście nieco różni się między sobą, ale te podstawowe kwestie muszą być oznaczone w każdym projekcie spełniającym wymagania budowlane.