Każdego roku mnóstwo osób decyduje się na to, by wyjechać na wycieczkę organizowaną przez biuro podróży. Oczekiwania osób biorących w nich udział, zawsze są bardzo wysokie. Co jednak w sytuacji, gdy wycieczka nie spełnia naszych oczekiwań bądź też jej warunki nie zostały do końca spełnione? Wówczas każdy klient ma prawo do tego, by złożyć reklamację.

Komu prawo do reklamacji przysługuje? Tak naprawdę każdej osobie, która nabyła wycieczkę w biurze podróży. Nawet jeśli była to oferta last minute, również można wystosować odpowiednią reklamację. Co może być jej przyczyną? Przykładowo niższy standard hotelu, niż było zapowiedziane początkowo. Reklamacja może dotyczyć także dodatkowych kosztów, które przykładowo musieli ponieść uczestnicy wycieczki, choć wcześniej nie zostali o nich poinformowani. Tak naprawdę jest mnóstwo powodów, które ostatecznie mogą wpłynąć na decyzję dotyczącą złożenia reklamacji.

Czego można domagać się w reklamacji? Przede wszystkim oczywiście obniżenia ostatecznej ceny wycieczki, odszkodowania od samego biura podróży czy też zadośćuczynienia. Oczywiście w przypadku różnych biur, wartości tych odszkodowań mogą być bardzo zróżnicowane. Jednak większość biur podróży korzysta z tzw. tabeli frankfurckiej, w której można zapoznać się z konkretnymi procentami zwrotów, do których stosuje się ogromna ilość biur.

By reklamacja mogła zostać wzięta pod uwagę, musi zostać starannie i dobrze spisana. Powinna zatem zawierać miejsce oraz datę sporządzenia danego pisma. Ponadto również dane klienta, a zatem jego imię, nazwisko adres oraz telefon kontaktowy. W reklamacji muszą znaleźć się także wszelkie dane organizatora i umowy. Trzeba uwzględnić numer umowy, przedmiot umowy, datę oraz miejsce jej konkretnego zawarcia. Później należy opisać wady wycieczki. Warto w tym celu posiadać jakieś dowody rzeczowe, przykładowo zdjęcia zagrzybionego pokoju czy też rachunki za rzeczy, które teoretycznie powinny być bezpłatne. Później natomiast należy podać wysokość rekompensaty, która ma nam przysługiwać. Należy wybrać czy ma być to odszkodowanie czy też obniżenie ceny wycieczki.