Biało-czerwona flaga to jeden z symboli Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy mogą ją wywieszać praktycznie każdego dnia, ale jest również kilka podstawowych zasad, których należy przestrzegać.

Przede wszystkim – według zasad zebranych w biuletynie Biura Bezpieczeństwa Narodowego – flaga powinna zostać umieszczona w takim miejscu, aby nie ujmowało to jej godności. Musi to być też miejsce eksponowane i takie, w którym jest ona dobrze widoczna zarówno w dzień jak i w nocy. Flaga nie może ponadto dotykać podłoża lub wody.

Mimo że nikt nie zabrania wywieszania flagi każdego dnia roku, to dobre obyczaje i szacunek dla niej mówią, aby powstrzymać się od jej eksponowania – jeżeli jest oczywiście taka możliwość – w dni deszczowe, w czasie zamieci śnieżnych oraz podczas wichur, ponieważ flaga zawinięta wokół drzewca nie jest już godną dekoracją. Trzeba ją szybko rozplątać.

Najwłaściwszą metodą eksponowania flagi jest umieszczenie jej na drzewcu lub na maszcie. Gdy jest wywieszona w pionie, to trzeba zwrócić uwagę, aby kolor biały był zawsze po lewej stronie dla patrzącego z przodu. Osoby prywatne mogą też wieszać flagi na maszcie, ale musi się on być umieszczony obok budynku. Niedozwolone jest, aby znajdował się na dachu prywatnego obiektu. Bo taki sposób wieszania flagi zarezerwowany jest dla budynków spełniających funkcje państwowe.

Każdy może też wywiesić flagę ze swojego balkonu, ale trzeba pamiętać, że musi ona być czysta i niezniszczona, a jej kolory nie mogą być wyblakłe. Do drzewca nie może być przytwierdzona pineskami lub w jakiś inny prowizoryczny sposób, ponieważ grozi to oderwaniem. A flaga leżąca na ulicy lub na podwórku może zostać potraktowana jako przejaw jej publicznego znieważenia. Grozi za to grzywna i ograniczenie lub pozbawienie wolności do roku.

Zużytej flagi nie wyrzuca się do śmieci. Musi być w godny sposób zniszczona. Zasady mówią, że najpierw trzeba ją rozciąć, aby oddzielić od siebie barwy. Wtedy przestanie być flagą narodową, dlatego można ją spalić w jakimś niepublicznym miejscu. Artykuł powstał na podstawie informacji znalezionych na https://okolicznosciowe.com.pl/.