Świadczenie pomocy prawnej przeważnie kojarzy się wyłącznie z zawodem adwokata oraz radcy prawnego. W rzeczywistości jednak nie ma ustawy, która nadawałaby prawo do świadczenia tej usługi wyłącznie tak wąskiej grupie zawodowej jak adwokaci oraz radcy prawni. Dla wskazanych zawodów zarezerwowano wyłącznie część usług z zakresu pomocy prawnej. Chcąc odnaleźć właściwą osobę, do której można się udać po wsparcie w konkretnej sprawie należy zrozumieć, co wchodzi w skład pomocy prawnej.

Pomoc prawną można podzielić na dwa typy:

  • pomoc pozasądową – obejmuje wszelkiego rodzaju udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, a także konsultacje, porady prawne, opinie prawne, sporządzanie aktów prawnych i dokumentacji prawnej;
  • pomoc sądową – obejmuje reprezentowanie klienta przed dowolnym sądem w ramach dowolnych postępowań.

Podstawową, pozasądową pomoc prawną mogą świadczyć wszyscy przedsiębiorcy, nawet ci, którzy nie podjęli studiów prawniczych. Teoretycznie przedsiębiorstwo, które prowadzi tego typu działalność powinno zatrudniać prawników, jednakże przepisy te nie są jasne i wiele przedsiębiorstw powołując się na ustawę o działalności gospodarczej stwierdza, że skoro „podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach” prowadzi tego typu usługi.

Poza zwykłymi przedsiębiorcami grupą uprawnioną do świadczenia pomocy prawnej są osoby, które ukończyły studia prawnicze, czyli zdobyły tytuł magistra prawa. Mogą oni świadczyć pełną pomoc pozasądową, jednakże w zakresie pomocy sądowej wolno im jedynie sporządzać pisma procesowe oraz prowadzić zastępstwo procesowe jedynie w niektórych sprawach administracyjnych i cywilnych.

Inni specjaliści oferujący pomoc prawną

Kolejną grupą świadczącą pomoc prawną są adwokaci i aplikanci adwokaccy, którzy poza udzielaniem pełnej pomocy pozasądowej są uprawnieni do zastępstwa procesowego we wszelkich postępowaniach i przed wszelkimi sądami, a w przypadku spraw karnych przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym dozwolona jest jedynie reprezentacja przez te osoby. Radcy prawni oraz aplikanci radcowscy mają takie same uprawnienia.

Notariusze i asesorzy notarialni mogą świadczyć usługi z zakresu sporządzania aktów notarialnych, poświadczeń, oświadczeń, protestów weksli i czeków, wypisy, odpisy i wyciągi z dokumentów, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów, spisywania protokołów, przyjmowania na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych. Kolejną grupą o tak wąskiej specjalizacji są doradcy podatkowi, do których można się zwrócić o porady, opinie oraz wyjaśnienia obowiązków podatkowych. Ostatnią grupą osób udzielających pomocy prawnej są rzecznicy patentowi, którzy to zajmują się własnością przemysłową.

Temat wart lektury:

Kredyt frankowy a pomoc frankowiczom