Wielu klientów, którzy w przeszłości zachęcani niskim kursem walutowym franka zdecydowało się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego opiewającego na setki tysięcy złotych właśnie w walucie szwajcarskiej. Po niespodziewanym wzroście kursu franka w tak zwany Czarny czwartek, który miał miejsce 15 stycznia 2015 roku, kiedy to frank z wartości 3.55 wzrósł do 4.31 złotego, kredyty tysięcy polaków zwiększyły swoje saldo do niebotycznych kwot. Rozwiązaniem tego problemu może być jednak odfrankowienie kredytu. 

Czym jest odfrankowienie kredytu? 

     W prostych słowach odfrankowienie to usunięcie tak zwanej klauzuli indeksacyjnej, która zawarta była w umowie kredytowej. Dzięki temu klient otrzymuje zwrot nadpłaconej kwoty kredytu, saldo zadłużenia zmniejsza się, gdyż nie jest już ściśle uzależnione od kursu walutowego franka szwajcarskiego. Oprocentowanie kredytu nie ulega zmianie, jednak klient spłaca już kredyt w złotówkach. 

W jaki sposób można odfrankowić kredyt? 

     W świetle wyroku Europejskiego Trybunały Sprawiedliwości, odfrankowienie kredytu może mieć miejsce w momencie, kiedy kredyt zawierał klauzulę abuzywną świadczącą o fakcie, iż bank działał na niekorzyść klienta. Jeżeli sprawa takiego kredytu trafi do sądu, istnieje szansa, że sąd przychyli się do wniosku oraz nakaże bankowi zmianę warunków zobowiązania, co spowoduje odfrankowienie kredytu. W tym przypadku klauzula indeksacyjna stanie się nieważna nawet od początku umowy, co świadczy o tym, iż bank zobowiązany jest do zwrotu nadpłaconych rat kredytów oraz różnic kursowych. 

Jakie są zalety odfrankowienia kredytu

     Dla każdej osoby, która od lat boryka się z kredytem we frankach, zalety są widoczne na pierwszy rzut oka. Po pierwsze kredyt nie będzie uzależniony od wahań kursu walutowego, który jest nieprzewidywalny. Po drugie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy, klient może domagać się zwrotu sumy nadpłat dokonanych od dnia rozpoczęcia zobowiązania. Klient w wyniku odfrankowienia będzie cieszyć się mniejszymi ratami przy zachowaniu korzystnego oprocentowania, który standardowo oparty jest na stawce LIBOR.