Prawo autorskie – konsultuj wątpliwości w dobrej kancelarii adwokackiej

Dylematy związane z prawem autorskim dotyczą każdego, kto działa w branżach kreatywnych, choć nie tylko samych artystów. Warto zdać sobie bowiem sprawę, że w sensie prawnym utworem jest nie tylko wielkie dzieło symfoniczne albo powieść, ale i autorskie zdjęcie opublikowane w Internecie. By uniknąć nieprzyjemności, trzeba nie tylko poznać kilka, podstawowych zasad jego funkcjonowania, ale i mieć świadomość, że potrzebny nam być może kompetentny adwokat. Dlatego dobra, sprawdzona i — przede wszystkim — specjalizująca się w prawie autorskim kancelaria to naprawdę podstawa pewnych rozstrzygnięć w tej dziedzinie. Przykład takiej oferty znaleźć można tutaj http://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/prawo-autorskie-wlasnosci-intelektualnej/

Co naprawdę chroni polskie prawo autorskie? 

Wbrew obiegowym opiniom prawo autorskie nie chroni pomysłów i idei, które nie zostały zrealizowane w konkretnym dziele. Zatem nie warto opowiadać znajomym o tym, jaki mamy koncept nowego biznesu, czy dzieła. Jeśli zrealizują go pierwsi, nawet adwokat specjalizujący się w prawie autorskim nie pomoże. Polskie prawo autorskie i prawa pokrewne otaczają ochroną dokonane przejawy ludzkiej twórczości w dziedzinach takich jak nauka, muzyka, rzeźba, literatura, ale i chociażby fotografia biznesowa. Ochroną objęte są również programy komputerowe, audiowizualne i wszystko to, co można uznać za fragment lub całość zrealizowanego projektu twórczego. Dlatego nie należy ryzykować ani utraty swoich praw, ani nadużycia ich w stosunku do dzieł innych osób, a każdy poważniejszy dylemat w tym zakresie konieczne konsultować z kancelarią adwokacką działającą w tym obszarze.

Prawa autorskie: osobiste, majątkowe i pokrewne 

Prawa autorskie osobiste to grupa praw przysługujących każdemu twórcy z tytułu bycia twórcą, czyli ogłoszenia lub opublikowania dzieła autorskiego. Niezależnie od tego, czy twórca działa pod pseudonimem, czy pod własnym nazwiskiem, pozostaje twórcą i ma prawo nim być. Inna grupa praw autorskich to prawa autorskie majątkowe i pokrewne. Oznaczają one prawa do finansowych gratyfikacji i sposobów zarządzania własną twórczością. I te dziedziny praw oraz problemy związane z ich funkcjonowaniem najlepiej obejmie opieką profesjonalna kancelaria adwokacka. Adwokat nie tylko skonfrontuje istniejące przepisy z rzeczywistym statusem dzieła, ale i podpowie stosowne rozwiązania w przypadku przygotowywania dopiero umowy o dzieło dotyczącej konkretnego projektu. Warto powierzyć takie rozwiązania ekspertom, aby uniknąć rozczarowań i problemów prawnych, a nade wszystko strat finansowych.